Kako se dodaje u saopštenju, u jednom maloprodajnom objektu na rafovima je zatečeno ukupno 72 komada istih proizvoda, na osnovu čega će protiv vlasnika ovog objekta biti podneta prekršajna prijava.

Ministarstvo navodi da proizvođač Swisslion Takovo a.d. još uvek nije dostavio Ministarstvu zdravlja podatke o ukupnom broju proizvoda „Juvitana“ iz navedenih serija koji je ova kompanija povukla u svoj centralni magacin.

„Povodom monitoringa rađenog u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane, danas je održan i sastanak predstavnika Uprave za zaštitu bilja, Poljoprivredne inspekcije i Sanitarne inspekcije. Tom prilikom dogovorena je dalja saradnja u skladu sa Zakonom o bezbednosti hrane za kontrolu subjekata u poslovanju hranom što se tiče sledljivosti i dalje kontrole u lancu bezbednosti hrane od strane nadležnih inspekcija. Na taj način biće izvršena kontrola „od njive do trpeze“ u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane i utvrđena usklađenost primene propisa od strane subjekata u poslovanju hranom“, istaknuto je u saopštenju.