Konferenciji su, kao članovi projektnog tima grada Šapca, prisustvovali Nemanja Pajić, predsednik Skupštine grada Šapca, i Bojana Mladenović, načelnica Odeljenja društvenih delatnosti.

Konferenciju je otvorila Gabrijela Žalac, ministarka za regionalni razvoj i evropske fondove, a goste je pozdravio Branko Baričević, šef Evropske komisije u Hrvatskoj. U ime Srbije prisutnima se obratila Natalija Matunović Milošević, predstavnica Ministarstva za evropske integracije Vlade Srbije.

Predstavnici grada Šapca razgovarali su sa Rikardom Masom, predstavnikom Delegacije Evropske unije u Srbiji. Šabac, u saradnji sa Slavonskim Brodom i tamošnjim institucijama, trenutno realizuje dva veoma važna i velika projekta prekogranične saradnje: „Zajednički doprinos unapređenju transnacionalne pripremljenosti za vanredne situacije u slivu Save“ i „Ponovno otkrivanje mogućnosti za razvoj hortikulture kroz održivi uticaj u prekograničnom području“. Posle katastrofalnih poplava 2014. godine, kada je šabački kraj pretrpeo štetu veću od milijardu dinara, preduzete su mere da se to više nikad ne ponovi.

Vrednost projekta zaštite od poplava je 444.450 evra, a finansira se sredstvima EU, iz IPA fondova, u okviru CBC (Cross border cooperation) programa prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija. U oblasti razvoja hortikulture projekat je nastavak saradnje započete 2012. godine, koji je bio oslonjen na turističko-privrednu manifestaciju „Ruže Lipolista“, Udruženje ružara Poljoprivredne škole u Šapcu i Brodu, kao i šabačku Direkciju za poljoprivredu. Radiće se na podizanju kapaciteta Poljoprivredne škole u Šapcu i Centra za kompetenciju u poljoprivredi, koji se nalazi u Poljoprivrednoj školi u Slavonskom Brodu. Ovoga puta, ipak, manje su u fokusu učenici, a više proizvođači. Projekat takođe finansira EU, ukupna vrednost je 564.250 evra, od čega je za šabačke partnere namenjeno 240.000 evra. Rok za realizaciju je maj 2019. godine.

Vredna oprema i mehanizacija

Očekuje se da će prvi projekat u velikoj meri doprineti zaštiti od prirodnih katastrofa i podići odbrambeni kapacitet celog područja. Zavod za javno zdravlje trebalo bi da dobije medicinsku opremu, ronilački timovi opremu za ronjenje i čamce sa motorima, a timovi za spasavanje iz ruševina opremu za spasavanje ljudi u kriznim situacijama.