Srpska banka objavila je juče da je u 2006. godini ostvarila profit od 470 miliona dinara, što je oko tri puta više nego godinu ranije. Kako se navodi u finansijskom izveštaju, ukupna aktiva banke je na kraju prošle godine iznosila 8,4 milijarde dinara, što je za oko 1,4 milijarde dinara manje nego u 2005. godini. Kapital Srpske banke je povećan za oko 500 miliona dinara i na kraju 2006. godine je dostigao ukupno tri milijarde dinara. Osnovna zarada po akciji procenjena je na 960 dinara, ističe se u izveštaju. Banka će 238 miliona dinara neraspoređene dobiti izdvojiti u rezerve za procenjene gubitke po plasmanima.