Foto: Thinkstock.com

Prosečna poljoprivredna penzija, prema podacima Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, je 10.480 dinara, dok pojedini penzioneri iz ove grupe nemaju ni deset hiljada mesečno. Ubedljivo najniža prosečna penzija je poljoprivredna porodična i iznosi tek 7.618 dinara. Nju prima više od 22.000 penzionera. Zašto su penzije poljoprivrednika najniže u Srbiji?

Iznos penzije, objašnjavaju u  PIO fondu, za sve penzionere, pa i poljoprivredne zavisi od osnovice na koji se uplaćuje doprinos i od broja godina osiguranja za koji se doprinos uplaćuje.

– Što je osnovica viša, i što se duže uplaćuje doprinos to će i penzija biti veća. Kod poljoprivrednika, Zakonom o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje je propisana osnovica na koju oni plaćaju doprinos. Najveći broj osiguranika poljoprivrednika mora doprinos da plaća na najnižu propisanu osnovicu, a ona je za 2016. godinu 22.449 dinara. Jedna kategorija osiguranika poljoprivrednika su nosioci porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koji su obveznici poreza na prihod od samostalnih delatnosti i koji doprinose plaćaju ili na ličnu zaradu ili na oporezivu dobit. Oni mogu da plaćaju doprinos na veću osnovicu, tako da mogu da utiču i kroz uplatu osnovice na visinu svoje penzije – navodi za Danas Jelica Timotijević, direktor sektora za odnose sa medijima u PIO fondu.

Inače, u odnosu na druge kategorije, poljoprivredni osiguranici, kako navodi Timotijević, uplaćuju doprinose na niže osnovice i imaju manje godina staža osiguranja.

– Osiguranici poljoprivrednici, uglavnom, uplaćuju doprinos toliko da ispune uslov za starosnu penziju (po važećem Zakonu o PIO najmanje 15 godina staža osiguranja), i tada prestanu da uplaćuju doprinos, što direktno utiče na visinu penzije – ističe Timotijević.

Izvor: PIO Fond

Najbrojniji penzioneri su iz kategorije zaposlenih, 1.447.816 njih, a njihova prosečna penzija je 25.204 dinara. U kategoriji samostalnih delatnosti ima 83.813 penzionera, a njihova prosečna penzija je nešto niža, 23.730 dinara.