Foto: EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

Postupak za raspisivanje, kako nam je rečeno, počinje danas, a formalni poziv poljoprivrednicima biće objavljen narednog ponedeljka.

Ministar poljoprivrede Branislav Nedimović je pre dve nedelje rekao da će Srbija „posle osam godina“ krenuti sa realizacijom sredstava iz IPARD programa, koji je EU namenila srpskoj poljoprivredi. Iznos tih sredstava koja bi trebalo bespovratno iskoristiti do 2020. je 175 miliona evra, a prema postojećem Pravilniku, koji je juče dobio svoju izmenjenu, dopunjenu verziju svi vlasnici porodičnih gazdinstava, preduzetnici, ali i privredna društva i zemljoradničke zadruge mogu da se prijave za ova sredstva.

Oni koji nisu upisani u APR, ili su u procesu stečaja ili likvidacije ili im je račun u banci u blokadi duže od 30 dana nisu kandidati za dobijanje sredstava iz IPARD. Novinu, koja je uneta juče objavljenim izmenama i dopunama, jeste da podnosilac zahteva mora da ima manje od 250 zaposlenih i godišnji promet ne veći od 50 miliona evra.

Osim toga, promenjen je i član koji se odnosi na to da investiciju može da prijavi onaj ko ima tri prikupljene ponude za nabavku, odnosno prihvatljive troškove veće od 20.000 evra ili jednu ponudu za nabavku investicije vrednu do 20.000 evra. Prema novom, dozvoljeni troškovi su prepolovljeni, odnosno u prvom slučaju iznose minimum 10.000 evra, u drugom vrednost ne sme da prelazi 10.000 evra.

Svako ko želi da sredstva IPARD koristi u sektoru mesa i mleka mora da ispuni uslov, odnosno da ima objekat kapaciteta do 1.000 goveda ili do 1.000 ovaca ili koza, do 400 krmača, ili 10.000 tovnih svinja i 50.000 brojlera po turnusu ili do 300 mlečnih krava.

Oni koji imaju objekte većeg kapaciteta, takođe mogu da se prijave za novac iz ovog pretpristupnog fonda EU, ali samo za izgradnju ili rekonstrukciju skladišta ili specifičnu opremu i mehanizaciju ili da ulože u proizvodnju energije iz obnovljivih izvora. Pravo da se prijave imaju i vlasnici od dva do 20 hektara jagodastog voća ili vlasnici pet do 100 hektara nekog drugog voća, kao i oni koji imaju od pola do pet hektara povrća u zaštićenom prostoru ili od tri do pet hektara na otvorenom.

Za novac iz IPARD mogu da se prijave i vlasnici „ostalih useva“ i to svi koji imaju od dva do 50 hektara za nabavku traktora, dok za nabavku opreme, mašine i mehanizacije (osim kombajna i traktora) može da se prijavi svako ko ima između 50 i 100 hektara zemljišta.

Umesto 100 hektara kako je prvobitno bilo planirano, prema poslednjim izmenama pravilnika, za izgradnju i opremanje objekata za skladištenje, može da se prijavi svako ko ima dva hektara ili više.

Sredstva dobijena iz IPARD programa, mogu da se iskoriste za sve što je navedeno u listi prihvatljivih troškova koja je objavljena na sajtu Ministarstva poljoprivrede. Pravilnikom je izdvojeno sve ono na šta sredstva ne mogu da se iskoriste – poreze, carine, kupovinu, zakup ili lizing zemljišta i postojećih objekata, ali i za kazne i sudske troškove, za polovnu mehanizaciju, troškove poslovanja, bankarske troškove, doprinose u naturi, ali i troškove održavanja, amortizacije ili zakupa. Prema novom pravilniku i za troškove špedicije, prevoza i montaže opreme.

Najviše što može da se dobije 1,5 miliona evra

Bez obzira na ukupnu investiciju, sredstva iz IPARD su ograničena i to tako što se za projekat u sektoru voća, povrća i ostalih useva može dobiti od 5.000 do 700.000 evra, u sektoru mleka i mesa minimalan iznos je 5.000 evra a maksimalan milion evra. Najviše što pojedinac može da dobije novca iz IPARD je 1,5 miliona evra, koji moraju da se iskoriste u vremenu trajanja programa.