Prenosni sistem JP Elektromreža Srbije, kako je juče u Somboru istakao direktor Dragan Vignjević, jedno je od najvećih energetskih gradilišta u Evropi i svakako najveće u jugoistočnoj Evropi. On je podsetio da se grade nova postrojenja, obnavljaju i proširuju stara, grade se i obnavljaju dalekovodi, ugrađuju zaštitni kablovi sa optičkim vlaknima. Pre mesec dana završena je kapitalna 400-kilovatna trafo-stanica Jagodina 4, a juče je u Somboru u rad puštena 400-kilovatnea trafostanica Sombor 3. „Obnovljene su i proširene trafo-stanice Prokuplje, Niš 1 i Novi Pazar 1, dok je u HE Gazivode udvostručena snaga transformatora. Zahvaljujući tim investicijama povećana je sigurnost i pouzdanost prenosnog sistema i značajno su smanjeni gubici u elektroenergetskom sistemu Srbije. Ove godine počeće radovi na izgradnji međunarodnog dalekovoda od Niša do Skoplja, počev od deonice Niš – Leskovac. Pred nama je i početak izgradnje nove trafo-stanice Beograd 20, kao rehabilitizacija prenosnog sistema trafo-stanica Beograd 8, Niš 2, Novi Sad 3, Beograd 3 i 5 – naglasio je Vignjević.
Ministar energetike i rudarstva Radomir Naumov ukazao je na značajnu ulogu Evropske agencije za rekonstrukciju, koja je u velikoj meri doprinela da Srbija postane lider u jugoistočnoj Evropi kada je elektro-energetika u pitanju.