Putevi i Koridori: Nismo krivi za budžet 1Zoran Babić, direktor Koridora Srbije Foto: sns.org.rs

– Javne investicije Srbije zaostaju za 1,5 posto u odnosu na plan. U prvih pet meseci smo potrošili sedam milijardi dinara manje nego što smo planirali. Znači nismo uštedeli. Podbacili smo. Da smo sve planirane investicije ostvarili uz sedam milijardi manje troška onda bismo uštedeli – rekao je Vujović, napominjući da odgovor na pitanje zašto smo podbacili upućuje na preduzeća Koridori Srbije, Putevi Srbije.

U JP Putevi Srbije kažu da su „radovi na svim projektima intenzivirani“, te da „nema posledica po budžet“. Ocena da je realizacija javnih investicija u prvih pet meseci podbacila za sedam milijardi dinara, između ostalog, krivicom JP Puteva Srbije, u ovoj kompaniji tvrde, ne odgovara istini.

– Prva tri meseca u godini su meseci kada je u toku zimska služba i zimsko održavanje puteva te u tom periodu se ne izvode radovi i nema investicija. U poslednja dva meseca primetno povećan obim radova, a samim tim i trošenje finansijskih sredstava, što će se jasno videti i kroz realizaciju budžeta za kapitalne investicije u drugom i trećem kvartalu 2017. godine – ističu u Putevima Srbije. U saopštenju ističu da su u prvih pet meseci uspešno završili izgradnju novog kompleksa čeone naplatne stanice ,,Beograd“ kod Vrčina, investicije vredne 1,7 milijardi dinara.

U JP Koridori Srbije kažu da se „odgovorno i domaćinski“ ophode i prema svim kreditnim linijama čiju implementaciju prate.

– Obzirom da do sada nije bilo velikih odstupanja u smislu predviđenog povlačenja sredstava za aktuelni period od početka 2017. godine do sada, slabije povlačenje sredstava u prvom kvartalu možemo vrlo lako objasniti, pre svega uslovima na gradilištu i vrstama projekata koji se izvode. Naime, u prva dva meseca ove godine teško je bilo očekivati od izvođača da ispune planove u izvođenju radova obzirom na vremenske uslove koji su u tom periodu bili – ističu u drugom „prozvanom“ preduzeću.

Trošenje kapitalnih investicija ne može se gledati na par meseci već na godišnjem nivou, navodi se u saopštenju Koridora jer samim tim dok je zimski period nema ni obavljanja građevinskih radova, pa nema ni trošenja.