Foto: Aleksandar Veljković

Kako je navedeno u konkursnoj dokumentaciji, kompletno vozilo mora biti blindirano sa sve četiri strane, balističkim metalnim čeličnim pločama i balističkim staklom, i mora da zaustavi prodor municije kalibra „44 remington – magnum“. Zahtevani servisni interval (za redovan servis) je 20.000 km ili godinu dana, a garantni rok minimalno dve godine (bez obzira na pređenu kilometražu). Vozila treba da budu bele boje. Svi zainteresovani ponuđači ponude mogu dostaviti do 5. februara 2018. Portal podseća da je prihod od naplate putarine u Srbiji 2016. godine iznosio 16,9 milijardi dinara, što je povećanje od 9,32 odsto u odnosu na 2015. Za 2017, još nisu objavljeni rezultati.