Foto: Stefana Savić

Cene u u decembru su, u odnosu na novembar, u proseku ostale na istom nivou, u poređenju sa istim mesecom 2016. godine veće su za tri odsto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru je, u odnosu na novembar, rast cena je zabeležen u grupama Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva – 0,4 odsto i Transport i Rekreacija i kultura, za po 0,3 odsto.

U grupi Komunikacije zabeležen je rast cena od 0,2 odsto, a u grupama Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana i Obrazovanje za po 0,1 odsto.

Pad cena od 0,6 odsto zabeležen je u grupi Odeća i obuća, u grupi Hrana i bezalkoholna pića i Restorani i hoteli je pad po 0,2 odsto, a Alkoholna pića i duvan 0,1 odsto.

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.