Cene proizvoda i usluga koji se koriste za ličnu potrošnju u decembru 2016. godine, u odnosu na novembar 2016. godine, u proseku su niže za 0,1 odsto.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga klasifikovanih prema nameni potrošnje, u decembru 2016. godine, u odnosu na prethodni mesec, pad cena je zabeležen u grupama Hrana i bezalkoholna pića, Restorani i hoteli i Rekreacija i kultura i u grupama Zdravstvo i Obrazovanje.

U saopštenju se navodi da je rast cena zabeležen u grupama Transport, Komunikacije, Odeća i obuća, Stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i u grupi Nameštaj, pokućstvo i tekuće održavanje stana.