Foto: Stanislav Milojković

 Iz istog razloga konstatovan je i prestanak funkcije Đorđu Jevtiću na mestu direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama Narodne banke Srbije. U skladu sa zakonom, Odbor će pokrenuti postupak za izbor novog direktora Uprave za nadzor nad finansijskim institucijama NBS i predsednika Saveta guvernera NBS.