Foto: Stefana Savić

Trenutno je republički budžet u plusu čitavih 86 milijardi dinara, a konsolidovani bilans cele države pokazuje 100 milijardi dinara viška u državnoj kasi. Vujović je procenio da bi do kraja godine suficit republičkog budžeta mogao da bude 35 do 50 milijardi dinara.

Ovo znači da će, sudeći prema izjavi ministra, najkasnije u decembru država potrošiti takođe oko 35 do 50 milijardi dinara. Ovo je postalo već sasvim uobičajen način poslovanja države s obzirom da je prošle godine u prvih 11 meseci ostvaren suficit od 37,4 milijarde dinara, pa je u decembru napravljen suficit od 45,4 milijarde dinara pa je na kraju republička kasa bila u minusu osam milijardi dinara. Velika stavka koju je prošlog decembra država preuzela na sebe bio je dug Petrohemije od 105 miliona evra.

U 2015. godini država je od januara do novembra imala deficit od 38 milijardi dinara, a onda ga je u decembru utrostručila na konačnih 115 milijardi dinara.

Prethodnih godina za decembar je bilo karakteristično veće trošenje za kapitalne investicije, za kupovinu roba i usluga kao i za subvencije. Tako je prošle godine u decembru za kupovinu roba i usluga potrošeno 19,5 milijardi dinara, u odnosu na pet milijardi prosečno u prethodnih 11 meseci. Mesečni trošak za subvencije je skoro upetostručen sa šest milijardi na 29 milijardi dinara u decembru. Slično je bilo i sa kapitalnim rashodima na koje je trošeno oko dve milijarde mesečno, da bi u decembru bilo isplaćeno 11,3 milijardi dinara.

Ekonomista Ivan Nikolić ističe da je uobičajeno da država sačeka kraj godine da vidi kakvo je stanje u budžetu pa da onda izmiri obaveze koje je do tada odlagala.

„Obično se odlaže ono što može, plaćanje za kupovinu roba i usluga ili kapitalnih rashoda, pa kad se stekne konačna slika o stanju u budžetu izmiruje se ono što je odlagano. To je taj sezonski karakter budžeta“, objašnjava Nikolić i dodaje da veliki deo kamata na javni dug dospeva u decembru.

U poslednjem mesecu prethodnih godina takođe je bilo vreme za izbacivanje kostura iz ormara, to jest za preuzimanje i plaćanje zaostalih obaveza. Tako je prošle godine plaćen dug Petrohemije, pretprošle skoro 200 miliona evra duga Srbijagasa, a u decembru 2014. godine oko 180 miliona evra Jata, odnosno Er Srbije.

Ove godine može doći na naplatu sudska presuda međunarodne arbitraže po osnovu duga RTV Bor grčkom Mitilineosu od 40 miliona evra. Takođe, suficit budžeta će utanjiti i jednokratna isplata penzionerima od po 5.000 dinara najavljena za novembar što će iznositi trošak za budžet od 8,5 milijardi dinara.

Ono što bi mogla država, odnosno republički budžet, da preuzme na sebe su eventualno isplate dela duga za neisplaćene plate radnicima propalih društvenih preduzeća koji su dobili presude Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu. NJih nešto više od 80.000 potražuje od države malo manje od 300 miliona evra.

Takođe, tu je i dug zdravstvenih ustanova i državnih apoteka dobavljačima od oko 120 miliona evra koji bi mogli da budu isplaćeni iz budžeta.