Srbijaput: Za merenje broja osovina nije potrebna lupa 1Foto: Mohammad Danish

Direktor Srbijaputa Petar Živojinović juče je poslao odgovor na tekst „Nelegalni prevoz ili nelegalno suzbijanje konkurencije“ objavljen u Danasu 3. juna, koji prenosimo u celosti:

„U dnevnom listu Danas od 03.06.2021. godine u rubrici ekonomija, objavili ste tekst „Nelegalni prevoz ili nelegalno suzbijanje konkurencije“. U tekstu je izneto niz neistinitih, nepotpunih i netačnih informacija.

U navedenom tekstu ste naveli: „Iako na dozvoli piše da će merenje u Srbiji obaviti „dežurna ekipa Puteva Srbije“ posao su odradili ljudi iz preduzeća Srbijaput i zapisnik sastavili na memorandumu javnog preduzeća“.

Ova informacija je nepotpuna. Javno preduzeće Putevi Srbije su nadležni za merenje osovinskog opterećenja za koje izdaje naloge za merenje licenciranim preduzećima. Jedno od tih licenciranih preduzeća je i Srbijaput.

Srbijaput je na zahtev Javnog preduzeća Putevi Srbije profesionalno obavio merenje osovinskog opterećenja veoma preciznim švajcarskim vagama marke Henni XL. Rezultati merenja su vidljivi na displeju vage i njih očitavaju svi prisutni. U ovom slučaju, predstavnici transportera Savatransa, predstavnici Saobraćajne policije i predstavnik Javnog preduzeća Putevi Srbije. Ti rezultati merenja su uneti u zapisnik.

Naglašavamo, s obzirom da se radi o prevozu visokog rizika za koji se uvek neophodno i preventivno utvrđuje da li se radi o adekvatnoj nosivosti, odnosno, ispunjavanju zakonskih uslova i dobijanju adekvatnih dozvola,

U tekstu navodite: „Oni su smatrali da dve prikolice kojima se prevozi transport imaju šest a ne po 12 osovina, koliko piše u saobraćajnoj dozvoli“.

Ova informacija je neistinita. Nije u nadležnosti Srbijaputa pitanje broja osovina, iako je očigledno da se to pitanje dobilo različite interpretacije kod nadležnih organa, što izaziva sumnju, iako je to precizno regulisano adekvatnim Pravilnikom. Očigledno je da se na slici vide 12 osovina a koliko smo upoznati potrebno je 24. Vaša novinarka tendenciozno i nedobronamerno nastoji da našu firmu umeša u pitanja kojima se mi ne bavimo i koja nisu u našoj nadležnosti.

Takođe, preduzeće Srbijaput nema uvid u saobraćajne dozvole, ali za merenje broja osovina nisu nam potrebni ni mikroskop, ni lupa, jer su osovine vidljive golim okom i sa većih udaljenosti a kamoli pri samom merenju. Ovo ne bismo pominjali da sumnja iz vašeg teksta nije usmerena ka našem preduzeću Srbijaput. Kako je novinar dobio fotografiju prikolice istu objavite kako bi se čitaoci sami uverili koliko ima osovina. Objavljivanje fotografije otkloniće bilo koju zabludu kod čitalaca čime se otklanja svaka spekulacija o broju osovina.

U tekstu navodite: „Na osnovu toga skinute su tablice, transport zaustavljen a dozvola stavljena van snage.“

Ovo je nepotpuna informacija i poluistina. Naime, predstavnici MUP-a Srbije – Saobraćajne policije koji su prisustvovali merenju, nakon uvida u rezultat merenja skinuli su tablice sa vozila Savatransa i isključili ga iz saobraćaja.

U tekstu, dalje navodite: „Savatrans se žalio i zatražio ponovno merenje koje je onda obavilo preduzeće Vojvodinaput, a u toj proveri potvrđeni su podaci iz saobraćajne dozvole, odnosno da postoje prikolice sa po 12 osovina koje mogu da uzdrže teret.“

Ovo je nepotpuno i neistinito. Ponovno merenje po nalogu JP Putevi Srbije izvršio je Vojvodinaput običnim vagama koje nisu adekvatne za potrebe konkretnog merenja. Potreba da se ponovo izvrši vaganje manje kvalitetnim i neadekvatnim vagama, može se tumačiti kao traženje pravne praznine ili pokrića da se obavi nezakonita radnja. Merač Vojvodinaput nije utvrdio da Savatrans ima prikolice sa po 12 osovina koje mogu da izdrže teret. Vojvodinaput je samo izvršio merenje i kao merač ne utvrđuje broj osovina. JP Putevi Srbije je dana 31.05.2021. godine iz razloga što prikolice Savatransa nemaju po 12 osovina doneo rešenje kojim je odbio zahtev Savatransa za izdavanje dozvole za transport. Navedeno je dostupno na sajtu JP Puteva Srbije.

Činjenica je da iste prikolice Savatransa na saobraćajnoj dozvoli izdatoj od strane MUP-a jednom imaju 6 osovina a drugi put neposredno pre početka transporta imaju 12 osovina. Navedene očitane dozvole su novinaru priložene kao dokumenti. Sa navedenog objavite sve očitane saobraćajne dozvole kako one sa 6 tako i one sa 12 osovina.

U tekstu, zloupotrebljavate našu dobru nameru da vam u usmenom razgovoru predočimo činjenice koje izvrćete: „U usmenom razgovoru (Srbijaput ad) kažu da imaju veštačenje Mašinskog fakulteta i da u carinskim dekleracijama za uvoz priklolica Savatransa stoji 6 osovina“.

Ovo je netačno. Novinaru je predočena i predate JCI (Carinska isprava) za prikolice na kojima piše 6 osovina. Predat je nalaz sudskog veštaka trasologa u kome piše da prikolica ima 6 osovina, odnosno u dva modula 12 osovina. Srbijaput a.d. nije rekao da ima nalaz Mašinskog fakulteta već gore pomenuti nalaz sudskog veštaka. Nepotpun je i poluistinit je navod da je Mašinski fakultet utvrdio da sporne prikolice imaju po 12 osovina. Mašinski fakultet je utvrdio da se osovine prikolice nalaze u 6 linija osovina.

I konačno, tendenciozno i sa insinuacijama ulazite u pitanja akcionara Srbijaputa. U javno dostupnom centralnom registru hartija od vrednosti jasno je navedeno ko su akcionari. Uvidom u registar jasno je da ne postoje lica koja se u predmetnom tekstu pominju. U navedeno se možete uveriti uvidom u sajt www.crhov.rs“, navodi se u dopisu.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.

Komentari

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Ovo veb mesto koristi Akismet kako bi smanjilo nepoželjne. Saznajte kako se vaši komentari obrađuju.