To je zaključio Viši sud u Beogradu odbijajući u celosti tužbu JRB-a i direktorke Biljane Čvertkov kao neosnovanu. Ova prvostepena presuda sutkinje Jelene Bogdanović dostavljena je danas redakciji našeg lista.

Podsetimo, naš list je u nekoliko navrata pisao o više od 20 krivičnih prijava koje su protiv rukovodstva JRB-a podneli predstavnici sindikata i bivša finansijska direktorka Milena Đuran, zbog malverzacija sa gorivom, nenamenskog trošenja novca, nekvalitetnih radova, štimovanja u knjigama, stimulacija za uzan krug prvih saradnika direktorke i nezakonitih otkaza. Direktorka Čvertkov podnela je zbog toga tužbu kojom su osim izdavača Danasa bila obuhvaćena i dva glavna urednika, novinarka Nikoletić kao autorka i Đuranova, koja je Danasu dostavila izvornu dokumentaciju za objavljene tekstove.

– Tuženi su sa primerenom novinarskom pažnjom proverili dobijene informacije, opsežnim istraživanjem, uvidom u dokumentaciju, razgovorima sa policijom kao i sa predstavnicima sindikata i bivšom finansijskom direktorkom, te više puta pokušali da stupe u kontakt sa tužiljom Biljanom Čverkov u cilju dobijanja informacija i njenog komentara. Međutim, ona je odbijala komunikaciju – navodi se u izreci presude.

Dodaje se da je u tekstovima jasno bilo navedeno „kako saznaje Danas“, „kako je izvor Danasa izjavio“, „po navodima članova sindikata“, kao i izjava Đuranove. Dakle, zaključio je sud, tuženi su postupali sa dužnom novinarkom pažnjom, informacije su verno preneli bez dodavanja komentara i ličnih stavova kao što su i odmah po dobijanju zahteva objavili i demanti JRB i direktorke Čvertkov.

– Imajući u vidu samu tematiku pisanja, jasno je da je u ovom slučaju javnost imala opravdani interes da bude obaveštena o poslovanju preduzeća koje je od opšteg interesa, posebno imajući u vidu da su preuzeta vlasnička prava na društvenom kapitalu u JRB-u u korist Republike Srbije – stoji u obrazloženju i dodaje se da je i deo tužbe koji se odnosi na Đuranovu odbačen jer je ona svoje iskaze novinarima dokumentovala, odnosno zaista je podnela niz krivičnih prijava.