– Savet Evrope je ocenio da članovi zakona koji se odnose na pravo na pravičnu naknadu, pravo na organizovanje i pravo na kolektivno pregovaranje direktno krše Evropsku društvenu povelju. Reč je o odredbama kojima se regulišu otkazni rok i kompenzacija u slučaju otpuštanja, pravo na štrajk i definisanje minimuma procesa rada kada se štrajkuje u delatnostima od javnog interesa – rekao je Pajtić.

Ukidanje Zakona o radu će zatražiti i Udruženi sindikati Srbije „Sloga“ koji podseća da su „od početka ukazivali da je Vlada taj zakon donela kako bi zadovoljila poslodavce, prvenstveno Američku privrednu komoru u Srbiji i da norme koje su unete u zakon ne zadovoljavaju evropske standarde“.

– „Sloga“ će od Vlade Srbije zatražiti da se Zakon ukine i donese novi u skladu sa evropskom regulativom, jer izveštaj Saveta Evrope pokazuje da je aktuelni zakonski akt neprihvatljiv i kao takav može da predstavlja veliku prepreku u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji – rekao je za Danas Željko Veselinović, predsednik Udruženih sindikata Srbije „Sloga“.

Međutim, Ministarstvo rada saopštilo je juče popodne da novi Zakon o radu, usvojen 29. juna 2014. godine, nije obuhvaćen izveštajem Evropskog komiteta za socijalna prava Saveta Evrope, koji je juče objavljen, već da se radi o izveštajnom periodu 2009-2012. godine, a da je Srbija dostavila Izveštaj Savetu 31. oktobra 2013. godine, prema redovnom izveštajnom sistemu Saveta Evrope.