Foto: Freeimages / Ivan Prole

Prema zvaničnim podacima, BDP u Srbiji u 2016. godini je iznosio, u tekućim cenama, 4.261.927,4 miliona dinara i u odnosu na prethodnu godinu nominalno je veći za 5,4 odsto,

Posmatrano po delatnostima, najznačajnije učešće u formiranju BDP imaju sektori prerađivačke industrije – 15,6 odsto, trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila – 10,1 odsto, poslovanja nekretninama – 8,6 odsto i poljoprivrede, šumarstva i ribarstva – 6,5 odsto.

Po delatnostima, u 2016. godini u sektoru poljoprivrede, šumarstva i ribarstva ostvaren je realni rast bruto dodate vrednosti od 8,1 odsto, sektoru prerađivačke industrije, 2,2 odsto, trgovine na veliko i malo i popravke motornih vozila, tri odsto, informisanja i komunikacija 5,8 odsto.

Realni pad bruto dodate vrednosti zabeležen je u sektoru rudarstva – 3,7 odsto.

Posmatrano sa rashodne strane, najveći realni rast beleže izvoz robe i usluga, 12 odsto, i uvoz robe i usluga – devet odsto.

Bruto investicije u osnovne fondove imaju realni rast od 5,1 odsto, a izdaci za finalnu potrošnju imaju realnu stopu rasta od 1,2 odsto, od čega je realni rast izdataka za ličnu potrošnju sektora domaćinstava 0,8 odsto.

Izdaci za ličnu potrošnju države imaju realni rast od 2,4 odsto, a izdaci za kolektivnu potrošnju rast od dva odsto.