Foto: Stefana Savić

Kada se novembar 2017. godine, upoređenju sa istim mesecom prethodne godine, potrošačke cene su veće za 2,8%, dok su u poređenju sa decembrom 2016. godine, povećane 3,0%.

Rasle su cene odeće i obuće (1,5%), nameštaja, pokućstva i tekućeg održavanja stana (0,5%), transporta (0,4%), alkoholnih pića i duvana (0,3%).

Rekreacija i kultura, komunikacije i obrazovanje skuplji su(za po 0,2%) a stan, voda, električna energija, gas i druga goriva i restorani i hoteli (za po 0,1%).

Pad cena zabeležen je u grupi hrana i bezalkoholna pića (-0,7%).

Cene ostalih proizvoda i usluga nisu se bitnije menjale.

Republički zavod za statistiku od 1999. godine ne raspolaže podacima za AP Kosovo i Metohija, tako da oni nisu sadržani u obuhvatu podataka za Republiku Srbiju, kaže4 se u saopštenju.