Foto: FI/Janson Morison

Od sekretara tog tužilaštva dobili smo samo neke od podataka za koje tvrde da se nalaze upisani na diplomi tužioca.

„Iz ličnog lista javnog tužioca Ljubivoja Đorđevića proizilazi da je imenovani upisan na Pravni fakultet u Prištini, Univerziteta u Prištini 1987/88. godine, a da je dana 25. 01. 1995. godine završio studije na istom fakultetu“, navodi u odgovoru sekretar Prvog OJT, uz napomenu da se za informacije o diplomi Dedića obratimo Trećem OJT, gde je njegov dosije prenet.

Naš list, međutim, nije tražio prepričani sadržaj diplome, već njenu kopiju. Iz nje bi se između ostalog videlo i sa kojom je prosečnom ocenom Đorđević završio osmogodišnje studiranje, ali i ključni podatak – naziv te visokoškolske ustanove. Ako se u diplomi tužioca navodi da je fakultet završio na Univerzitetu u Prištini, kako je moguće da njegovo tužilaštvo utvrdi kako „nema elemenata krivičnog dela“ u prijavi Agencije za borbu protiv korupcije, koja je nakon pisanja našeg lista zatražila istragu o diplomi sudske veštakinje Mirjane Labović na kojoj piše da ju je izdao Univerzitet Kosova u Prištini. Čija je diploma ispravna?

Činjenica je da i Ministarstvo prosvete i taj univerzitet tvrde da je naziv od osnivanja bio Univerzitet u Prištini, što je, uostalom, saglasno i sa konvencijom UN, prema kojoj se naziv države ili oblasti nikada ne navodi u nazivu univerziteta, već samo mesto u kome se nalazi.

Podsetimo, naš list je pisao o diplomi te sudske veštakinje koja je bila angažovana na značajnim predmetima, jer je osim spornog naziva univerziteta, ime rektora napisano pogrešno a za dekana fakulteta navedena je osoba koja je to postala nekoliko godina kasnije. Tužilaštvo je ipak zaključilo da tu nema elemenata krivičnog dela, nakon čega je Agencija za borbu protiv korupcije zatražila od Republičkog JT nadzor nad radom Prvog OJT u tom predmetu. Zbog ignorisanja naloga da Prvo OJT dostavi kopiju diplome tužioca, list Danas će biti prinuđen da se ponovo obrati povereniku.