Dulić je na otvaranju proizvodnog pogona fabrike Stražilovo rekao da program predviđa da opštine ustupaju građevinsko zemljište, obezbede brže dobijanje građevinskih dozvola i infrastrukturno opremanje zemljišta. Prema njegovim rečima, u taj program bi mogla da se uključi i Vojska Srbije, koja bi takođe ustupila slobodno građevinsko zemljište. Dulić je dodao da građevinske firme moraju da odustanu od „ogromnog profita“ i shvate da cena kvadrata u ovom momentu nije realna, jer ne postoji tolika tražnja. „Država i banke podsticaće tražnju, tako što će država davati subvencije za stambene kredite građanima, a banke će pomoći građevinskim firmama da počnu gradnju stanova“, rekao je Dulić. Kako je naveo, program će biti realizovan u saradnji sa Ministarstvom ekonomije. Prema njegovim rečima, građevinska industrija u Srbiji u ovoj godini beleži pad od 16 odsto, što u znatnoj meri doprinosi i smanjenju BDP.

Industrija građevinskog materijala Stražilovo iz Sremskih Karlovaca, koja posluje u sastavu hrvatske Nekse grupe, otvorila je novi proizvodni pogon u koji je uloženo 11,5 miliona evra. Predsednik Uprave Nekse Grupe Ivan Ergović rekao je da je otvaranjem novog pogona u Stražilovu posao dobilo 40 ljudi.