Foto: Wikipedia

Najobimniji radovi minule godine izvođeni su na rekama Raška, Deževska i Banjska, u delu gde se nalazi stara industrijska zona i koje najviše strada za vreme poplavnih talasa.

Ove tri reke su dobile uređena korita i obale obložene kamenom. Uređeno je 1.650 metara korita Reke Raške, 600 metara Deževske i stotinak metara Banjske reke, a sa čišćenjem urađeno je i 150 metara zaštitnog nasipa ispod ušća Banjske u reku Rašku. Za proleće ostaje da se srede šetališta pored ove tri reke. Vrednost svih ovih poslova je 2,2 miliona evra i sredstva su obezbeđena iz Svetske banke preko JP „Srbija vode“.

Paralelno sa „zauzdavanjem“ reka Raške, Deževske i Banjske, pre dva meseca, počela je realizacija projekta uređenja rečnih korita Raške i Jošanice. I ovde je cilj isti, sprečavanje izlivanja reka na oštećenim mestima na koritima. Osim toga, radi se na zaustavljanju obrušavanja kamena kojim su obložene obale i na obali Jošanice izgrađeno je nekoliko betonskih zidova. Posao je vredan 28 miliona dinara. Sredstva je obezbedila Vlada Srbije i ceo posao bi trebalo da bude završen do jula ove godine.