Time ćemo se pozabaviti u kontekstu budžeta za 2018. godinu. Tokom proteklih godina imamo dobar učinak u pogledu javnih finansija i ima smisla podeliti neke od tih benefita sa zaposlenima u javnom sektoru, ali to treba da bude u vezi sa realnim rastom privrede, rekao je Ruf.

Prema njegovim rečima, ključno pitanje je tranzicija sa javnog sektora na privredu sa dinamičnim i snažnim privatnim sektorom.

S tim u vezi on podseća da je u privatnom sektoru zaposleno milion i po ljudi, dok u javnom sektoru radi oko 800.000 građana, uz 1,7 miliona penzionera, čija primanja takođe
treba finansirati.

Kada imamo brži rast moguće je pokriti povećana izdvajanja u javnom sektoru, objasnio je Ruf.

Kada su u pitanju javna preduzeća, koja se često ocenjuju kao „rak rana“ srpske privrede, šef misije MMF kaže da su u nekima rizici i dugovi obuzdani, a da neka treba privatizovati.

Među ova druga nabraja Azotaru, Galeniku, RTB Bor i Petrohemiju i dodaje da su to javna preduzeća koja prave probleme u budžetu.

Kada je u pitanju privatizacija kompanija kakva je Elektroprivrede Srbije, Ruf kaže da je to druga vrsta preduzeća i da je pitanje da li je njihova privatizacija realna.

Govoreći o investicijama, Ruf je ocenio da su izgledi za ulaganje u Srbiji bolji i stoga MMF očekuje više stranih, ali i domaćih investicija.

Vidimo značajno poboljšanje u odnosu na konsultacije od pre dve godine. Ponovo postoji privredni rast, fiskalna situacija se značajno popravila, a problematični krediti i nezaposlenost se smanjuju, ukazuje Ruf, ali dodaje da Srbija i dalje ostaje mesto na kojem nije lako poslovati.