Čitav posao obavlja JKP „Vodovod i kanalizacija“, koje je saopštilo da je „u novosagrađeni pogon prečistača, italijanske tehnologije, puštena voda radi hidrauličkog testiranja opreme i probnog rada postrojenja“.

Reč je o prvom delu tehnološkog procesa, predtretmanu vode u bazenu nakon čega ide ultrafiltracija, a potom hemijsko testiranje vode. Voda koja bude ulazila u sistem gradskog vodovoda momentalno će biti boljeg kvaliteta, ali ne i za piće. Konačno ukidanje zabrane za upotrebu pijaće vode u Zrenjaninu desiće se tek kada svi testovi budu završeni, kažu nadležni. Voda za piće u Zrenjaninu je zabranjena od 2004. godine, a gradska uprava se opredelila da taj problem reši ustupanjem usluge prečišćavanja vode investitoru, dok će se investicija isplaćivati preko računa za vodu.