„Što se penzionera tiče, nećemo ni razmatrati ni razmišljati o bilo čemu do oktobra. Tad ćemo sesti da vidimo kakve su naše ostale mere stimulacija, odnosno izvlačenja iz sive ekonomije i uvođenja u legalne tokove i stimulisanja od strane države svega što o tom pitanju možemo da uradimo“, rekao je Vučić u intervjuu RTS-u. On je kazao da će odluka biti doneta u oktobru na osnovu podizanja osnovice koja će moći da se oporezuje u budućnosti i na osnovu projekcije. „Do tada neću da razgovaram i niko neće smanjivati niti pričati o smanjivanju penzija“, istakao je Vučić.