Foto: Fonet/Antonio Ahel

Vulin je posebno ukazao potencijalne oblasti saradnje Berete sa Vojnotehničkim institutom i kompanijama odbrambene industrije Srbije.

Vlasnik Berete je rekao da je njegova kompanija veoma zainteresovana za saradnju sa odbrambenom industrijom Srbije da je sa saradnicima već obišao Zastavu oružje i Prvi partizan.