Za 180 novih radnih mesta 200.000 evra 1Foto: Novi Pazar

Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za rad, Nacionalnom službom zapošljavanja (NSZ), Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i Komesarijatom za izbeglice.

Novi Pazar je jedan od šest gradova u Srbiji kojem su odobrena sredstva za ovaj projekat. Vrednost projekta je 200 hiljada evra, od toga nemački donator obezbeđuje 190 hiljada, a grad Novi Pazar 10 hiljada evra. Nove poslove za teško zapošljive kategorije lokalna samouprava će obezbediti u saradnji sa Filijalom NSZ, Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka (SEDA) i Inicijativom za razvoj i saradnju (IRS) iz Beograda.

Implementacija projekta trajaće 13 meseci, a cilj je da se razviju inovativna i održiva rešenja za zapošljavanje marginalizovanih i teže zapošljivih lica, koja će se odvijati kroz samozapošljavanje, podršku lokalnim privrednicima za zapošljavanje takvih lica i podršku razvoju socijalnog preduzetništva.