Kredit za izgradnju postrojenja za odsumporavanje dimnih gasova u TE Nikola Tesla A vredan je 28,25 milijardi jena, odnosno oko 26,25 milijardi dinara, i predstavlja najveću investiciju u oblasti zaštite životne sredine u Srbiji. Notu su potpisali Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije i Tošio Cunozaki, ambasador Japana, a sporazum o zajmu, Dragomir Marković, generalni direktor EPS-a i Satoru Kurosava, stalni predstavnik Japanske agencije za međunarodnu saradnju u Srbiji. Uslovi zajma su veoma povoljni, sa kamatnom stopom od 0,6 odsto godišnje, uz period otplate od 15 godina i grejs period od pet godina.

– Veliko mi je zadovoljstvo što je posle dve godine pregovora vlada Japana i Srbije, došlo do potpisivanja sporazuma za kredit, kojim će se realizovati najvredniji projekat iz oblasti životne sredine u Srbiji. Zajam je veoma povoljan, jer je, poredeći ga sa uslovima komercijalnih kredita, Srbija dobila 150 miliona evra kredita i 100 miliona evra donacije – rekao je Božidar Đelić, potpredsednik Vlade Srbije za evropske integracije. Ambasador Japana u Srbiji Tošio Cunozaki istakao je da je ovo prvi japanski zajam dat Srbiji. On je ukazao da je sporazum samo nastavak veoma uspešne i prijateljske saradnje dva naroda, koja traje već 130 godina.

Dragomir Marković, generalni direktor EPS-a, objasnio je da je ovaj projekat najveća investicija u oblasti životne sredine u EPS-u i Srbiji.

– Veoma je značajno što će ovim zajmom emisija gasova sumpor dioksida iz obrenovačkih elektrana biti na nivou evropskih standarda, a projekat omogućava i otvaranje kapaciteta za proizvodnju gipsa. Na taj način biće moguće i zapošljavanje nekoliko stotina građana, što je posebno značajno za Obrenovac – rekao je Marković.

Zbogom kisele kiše

Projekat će značajno smanjiti emisiju sumpornih oksida i usaglasiti granične vrednosti emisije sumpor-dioksida sa standardima Evropske unije. To će imati direktan uticaj na zdravlje stanovništva, jer će osim efekta poboljšanja kvaliteta vazduha doći i do smanjenja kiselih kiša i negativnog dejstva na šume i zakiseljavanje zemljišta. Nusprodukt ovakvog načina prečišćavanja dimnih gasova je gips, koji ima veoma široku primenu u industriji građevinskih materijala. Prema procenama EPS-a, procesom odsumporavanja u TENT A godišnje bi se moglo proizvesti oko 400.000 tona gipsa.