Ovako je nastavljeno gubitaško poslovanje ovog preduzeća od lane, a po svemu sudeći neminovno je najmanje i u sledeće dve godine. Za loš rezultat zaslužna je pre svega slaba prodaja udžbenika koja je iznosila 291 milion dinara, što je tek 72 odsto od planiranog.

Kako se navodi u izveštaju o poslovanju za prvih devet meseci ovog javnog preduzeća „glavni i osnovni uzrok ostvarenog gubitka jeste pad prodaje i pad poslovnih prihoda, kao i smanjenje vrednosti zaliha gotovih proizvoda u odnosu na početak godine, što znači da je prodato više knjiga i udžbenika u odnosu na ono što je štampano“.

Zavod iz godine u godinu smanjuje prihode od prodaje udžbenika. Tako su poslovni prihodi u 2016. godini iznosili 414 miliona, a u 2015. godini 567 miliona dinara. To se i te kako odrazilo na krajnji rezultat ovog nekada monopolskog izdavača školskih knjiga, pa je prošlu godinu završio sa gubitkom od 151 milion dinara, koji će po svoj prilici biti još veći ove godine.

Što je najgore, stvari se neće promeniti u naredne dve godine dok se ne promeni Zakon o udžbenicima i ne napravi novi katalog odobrenih udžbenika.

„U naredne dve godine po važećem Zakonu o udžbenicima i važećem katalogu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Zavod ne može očekivati veći obim prodaje svojih udžbenika“, navodi se u objašnjenju rezultata.

Zavod je za devet meseci imao neto odliv gotovine iz poslovanja od 189 miliona dinara, ali su podigli sa štednog računa 120 miliona dinara.

Prema Zakonu o udžbenicima, naslovi koje su škole odabrale za školsku 2016/17. godinu važe i dve naredne, a podaci Ministarstva prosvete pokazuju da je državni izdavač osvojio oko 13 odsto tržišta u Srbiji, plasiravši se na treću poziciju, iza Kleta i Logosa. Zakon iz 2016. ostavio je mnoge izdavačke kuće van tržišta, uvođenjem cenzusa da u katalog odobrenih udžbenika ulaze samo naslovi za koje su se opredelile škole koje pohađa najmanje pet odsto učenika određene generacije. U slučaju da je nakon izjašnjavanja škola izabrano više od šest udžbenika sa procentom većim od pet odsto, u katalog ulazi šest prvoplasiranih.

Takvo ograničenje, van kataloga je ostavilo Zavodove udžbenike engleskog jezika za osnovnu školu (nakon izjašnjavanja škola zauzeo je sedmo mesto), zbog čega su se autori tih knjiga obraćali tadašnjem premijeru Aleksandru Vučiću, ministru prosvete Srđanu Verbiću i predsedniku Nacionalnog prosvetnog saveta Aleksandru Lipkovskom, zahtevom da nadležne ustanove „promene odluku o ukidanju domaćih udžbenika engleskog jezika“.

U Zavodu se žale na neravnopravne uslove na tržištu u odnosu na ostale izdavače, kao i na skromnu prisutnost Zavodovih udžbenika u katalogu odobrenih udžbenika:

„Smatramo da Zavod kao jedina državna institucija od nacionalnog značaja zaslužuje da ima bolji tretman države i nadležnog ministarstva, koji su ga i osnovali, i bolje uslove poslovanja na tržištu“, navode oni.

Zavod kao javni izdavač u vlasništvu države ima obavezu, za razliku od svih ostalih privatnih izdavača, da prema Zakonu o udžbenicima obezbedi rukopise za sve predmete u osnovnoj školi, na jezicima nacionalnih manjina, didaktička sredstva za pripremni predškolski program, kao i udžbenike prilagođene učenicima sa invaliditetom i smetnjama u razvoju. Ovo su često niskotiražna, pa samim tim i niskoprofitabilna izdanja kojih se privatnici uglavnom klone. Međutim, i oni imaju obavezu da ih obezbede ukoliko su se škole većinski opredelile za njihova izdanja.

Deo troškova za niskotiražne udžbenike pokriva država, pa je Zavod prošle godine po ovom osnovu prihodovao 33,3 miliona dinara, u odnosu na 101,5 miliona iz 2015. godine.

Svi izdavači udžbenika čija su izdanja ušla u katalog obavezni su da uplate u budžet dva odsto od neto prihoda ostvarenog od prodaje udžbenika u prethodnoj kalendarskoj godini, ali nije poznato koliko je od tog novca završilo na računu javnog izdavača. U Ministarstvu prosvete rečeno je Danasu da je u toku procedura plaćanja 59,8 miliona dinara Zavodu za besplatne udžbenike, a deo tog iznosa se odnosi i na niskotiražna izdanja.

U Zavodu za udžbenike nisu želeli da za naš list pojasne detalje iz izveštaja o poslovanju.