Trgovinski sud u Kragujevcu doneo je presudu prema kojoj Fabrika keksa Ravanica iz Ćuprije mora, zbog povrede intelektualne svojine, Fabrici Soko-Štark u Beogradu da plati odštetu u iznosu od 30 miliona dinara kao i oko 800.000 dinara za troškove parničkog postupka, sudske takse i objavljivanja presude u tri dnevna lista, potvrđeno je u Ravanici. Soko Štark je tužio Ravanicu za povredu žiga, koji je registrovan kod Zavoda za intelektualnu svojinu. Ravanica je u zaštićenu ambalažu beogradskog preduzeća za mešavinu čajnog peciva i vafel proizvod „specijal mešavina“, pakovala svoj proizvoda „ekskluziv mešavinu“.
– Žig Soko Štarka predstavlja složeno i prepoznatljivo grafičko rešenje, a Ravanica je koristila istu kombinaciju, isti raspored boja kao i ostalih elemenata žiga za svoju ambalažu i tako nezakonito pribavljala sebi korist, a učesnike u prometu dovodila u zabludu. Beogradska konditorska industrija obraćala se Ravanici zahtevajući da prestane sa takvim ponašanjem, ali se menadžment te fabrike oglušio o te zahteve što je kod tužioca stvorilo sumnju da je keksara iz Ćuprije namerno tako označavala svoj proizvod – ističe se u obrazloženju tužbe.
Trgovinski sud u Kragujevcu, Veću je predsedavao sudija Rajko Fuštar, nije uvažio predlog pravnog zastupnika Ravanice da se tužba odbije uz obrazloženje da „nije izvršena povreda žiga jer boje na ambalaži nisu identične, osim žute, a nije isti ni raspored boja, niti oblik proizvoda“. Sud je Ravanici naložio da uništi svu ambalažu i povuče svoj proizvod „ekskluziv mešavinu“ a firmi Kolor pres iz Lapova zabranio dalju proizvodnju i štampu ambalaže za taj proizvod. Ravanica je najavila žalbu Višem trgovinskom sudu u Beogradu, ali žalba na rešenje ne zadržava izvršenje presude.