Saša Janković i Rodoljub Šabić izabrani su za ombudsmana za ljudska prava i poverenika za informacije od javnog značaja, na jučerašnjoj sednici Skupštine Srbije.
Poslanici su izglasali i set izmena i dopuna poreskih zakona, koji prate prošle nedelje usvojen budžet. «Za» Jankovićev izbor glasalo je 143, dok je Šabića, koji od 2004. godine obavlja funkciju poverenika za informacije od javnog značaja podržalo 144 poslanika. Jankovića je za ovu funkciju zvanično predložio poslanički klub DSS-NS, a Šabića DS. Ovim je Srbija konačno, uz kašnjenje duže od jedne godine, dobila zaštitnika građana (ombudsmana). Zakon o zaštitniku građana usvojio je prošli saziv Skupštine još 2005. godine, a prošle godine je trebalo da bude izabran i ombudsman. Janković je i tada bio kandidat DSS, ali je povukao kandidaturu uoči glasanja zbog zamerki više nevladinih organizacija na način predlaganja. Tokom glasanja o amandmanima na poreske zakone, poslanici su usvojili predlog predsednika parlamenta Olivera Dulića da bude smanjen porez na dodatu vrednost na kompjuterske komponente na osam odsto (Vlada je inače predlagala samo smanjenje poreza na kompjutere) i jedan amandman SRS na izmene Zakona o poreskom postupku.

Akcize na cigarete

U 2008. godini akcize na domaće i uvozne cigarete biće 8,70 dinara po pokalici, u 2009.godini 9,10 dinara, u 2010. godini 13,10 dinara, u 2011. godini 13,90 dinara i u 2012. godini 14,60 dinara. Osim toga, u 2008. i 2009. godini biće plaćana i akciza od 33 odsto na maloprodajnu cenu cigareta koju utvrđuje proizvođač, odnosno uvoznik, do kraja 2010. godine od 40 odsto, u 2011. od 42 odsto, i u 2012. od 43 odsto. Ista akciza biće i za cigare i cigarilose, kao i za duvan za pušenje i sve prerađevine od duvana.

Predsednik Skupštine Oliver Dulić je, nakon glasanja o tačkama dnevnog reda sa treće vanredne sednice, zakazao održavanje nove. Na četvrtoj vanrednoj sednici nalazi se jedna tačka dnevnog reda, izmena Zakona o državnim službenicima. Predložena izmena omogućiće odlaganje roka za sprovođenje konkursa za postavljanje državnih službenika, pa će umesto 1. jula oni moći da budu izabrani do 1. maja naredne godine.

Najviše stope

Izmenama Zakona o porezima na imovinu, koji je, inače, izvorni prihod lokalnih samouprava, predviđeno je da najviša stopa poreza na imovinu do šest miliona dinara, iznosi 0,4 odsto te vrednosti. Na imovinu čija je vrednost od šest do 15 miliona dinara, najviša stopa se uvećava za 0,8 odsto na vrednost preko šest miliona dinara. Za imovinu vrednu između 15 i 30 miliona dinara, na to se dodaje još 1,5 odsto na vrednost preko 15 miliona, dok se na imovinu vredniju od 30 miliona dinara ne može naplatiti više od ukupne stope obaračunate do vrednosti od 30 miliona, uvećane za još tri odsto poreza obračunatog na iznos preko te vrednosti. Naravno, lokalne samoupravo mogu obračunavati niže poreze ukoliko za to imaju interes.

Svi oni koji do 1. jula prošle godine nisu obezbedili krov nad glavom a to imaju nameru sada da učine, moći će posle usvajanja izmena zakona o PDV i poreza na imovinu, da to učine ne plaćajući nikakve poreze državi. Naravno, pod uslovom da ne žele više od 40 kvadrata stambenog prostora za onoga ko se pojavljuje kao kupac stana i još po 15 kvadrata za svakog člana domaćinstva. To važi samo za punoletne državljane Republike Srbije, a u članove domaćinstva spadaju osim supružnika i dece, i usvojna deca, deca supružnika, roditelji ili usvojitelji kupca stana ili njegovog supružnika, ukoliko imaju isto prebivalište kao i kupac stana. Ukoliko se pojedinac ili domaćinstvo opredeli da kupi koji kvadrat više nego što zakon propisuje, porez na prenos apsolutnih prava, koji je inače za sve smanjen sa 5 na 2,5 odsto, plaća se samo na razliku kvadrata.
Kako stan može biti kupljen ne samo od starog vlasnika kada se i plaća ovaj porez, nego i od investitora, izmenama poreza na PDV je predviđeno da kupac prvog stana ima pravo na refundaciju plaćenog PDV od osam odsto koji je platio prodavcu stana, pod uslovom da je ugovorena cena stana u potpunosti isplaćena. Svi ostali uslovi su isti kao i kod kupovine stana od prethodnog vlasnika. Kako ne bi došlo do zloupotrebe ove poreske olakšice, koja je inače bila jedna od predizbornih aduta DS, zakonom je predviđeno da će Poreska uprava voditi posebnu evidenciju svih poreskih oslobađanja kod kupovine prvog stana kako za kupca tako i za prijavljene članove njegovog domaćinstva za koje je to pravo iskorišćeno.
Za poslovni svet, najznačajnije promene u zakonu o PDV odnose se na poreska oslobađanja unosa dobara i usluga u slobodne zone, kao i prometa dobara i usluga koji se obavljaju na osnovu svih međunarodnih ugovora, a ne samo ugovora o donacijama, kreditima i zajmovima. Isto tako, poreska opterećenja ukinuta su za poslovanje investicionih i dobrovoljnih penzijskih fondova, a granica prometa na osnovu koje su mali poreski obveznici mogli da biraju da li će ući u sistem PDV ili ne, povećana je sa milion na dva miliona, dok je gornja povećana sa dva na četiri miliona dinara. Više, međutim, ne postoji mogućnost da se firme za jednu od te dve opcije opredeljuju tokom cele godine nego najkasnije do 15. januara. Istovremeno, izmenama Zakona o poreskom postupku i poreskoj adminsitraciji, onemogućava se poreskim obveznicima koji nisu namirili svoje poreske obaveze da dobiju novi PIB i tako osnuju novo preduzeće, osim ako su te obaveze manje od 100.000 dinara ili ih onaj ko podnosi zahtev za dodelu PIB izmiri u roku od osam dana od podnošenja zahteva.
Državni namet ukinut je i na sva uvozna bezalkoholna pića, voćne sokove ali i koncentrisane voćne sokove, voćni nektar i voćne sokove u prahu, a akciza na kafu smanjena je sa 40 na 30 odsto, čime se stvaraju uslovi da njihova cena u maloprodaji bude snižena. Da li će se to i dogoditi ostaje da se vidi.
Ono u šta nema dileme je da će cigarete i tečni naftni gas sigurno poskupeti. Naime, usklađujući akczinu politiku sa odredbama CEFTE, država se odlučila da od 1. januara 2008. pa do isteka 2012. izjednači akcize za domaće i uvozne cigarete. Do kraja ove godine akcize na uvozne cigarete će biti 18,36 dinara po paklici a za one proizvedene u zemlji 5,44 dinara, umesto dosadašnjih 10 odnosno dva dinara po paklici, ali je zato akciza koja se plaća na osnovu maloprodajne cene smanjena sa 40 na 33 odsto. Što se tiče tečnog naftnog gasa, do kraja godine novouvedena akciza biće šest dinara po kilogramu, a od 1. januara 2008. godine, deset dinara po kilogramu. Sa tim dodatnim opterećenjem malopordajna cena tečnog naftnog gasa ne bi smela da bude viša od 50 dinara, što je daleko ispod maloprodajne cene motornog benzina. Ova akciza je i u ostalim evropskim državama, u rasponu od 1,5 do 2,8 puta niža od akciza na ostala goriva (na sve vrste benzina je 27,50 dinara po litru, a za dizel 16,66 dinara).