Zrenjanin: Krave umesto golfera 1Foto: M. P.

Nakon obilnih kiša trava je bujna i zelena a pošto nema radova, krave se napasaju.

Prema urbanističkom planu, usvojenom 2016. godine, na ovoj lokaciji trebao je da bude izgrađen golf klub sa pripadajučim terenima.

Prema urbanističkom planu, na parceli do 16 hektara planirani su otvoreni golf tereni sa devet rupa i preprekama od trave, vodenih i peščanih površina, kao i zasađenih  celina. Planira je gradnja dva slobodnostojeća

objekta, klupskog i pomoćnog, kao i parkinga.