Druga Srbija živi!

Srbija je podeljeno društvo – ovako glasi truizam, opšte mesto ili rupa na saksiji svake jeftine političke analize. Jer, za sociologe, svako društvo je podeljeno društvo. Na bogate i siromašne, na moćne i nemoćne, na stare i mlade, na muškarce i žene, na grad i selo, na levicu i desnicu, na tradicionalno i moderno.