Nepodnošljiva lakoća kvarenja

Na desetogodišnjicu našeg stamenog propadanja u napredak, bivši američki ambasador Manter izreče ovih dana tešku presudu: da Srbija ima vlast kakvu zaslužuje. To je, uzgred, tip iz one zemlje koja je ne tako davno imala Trampa za predsednika. Da ne gunđamo, možda je isto tako nemilosrdno i o svojima mislio: da nisu za bolje, bar u tom odsečku vremena.