Znamo se

Đuka Hrabrousti, vlasnik svog mišljenja: „Moja strašna greška je moja neodgovornost.“