Rešenja male mature

Mala matura je završena. Đaci su polagali ispite iz matematike i srpskog, a mi ekskluzivno donosimo rešenja svih zadataka. Prvo srpski.