Žvalavi je ostao poslednji

Vibrira mi mobilni. Žvalavi. Sat kaže da je 5.30 izjutra. “Javi mu se”, odlučuje glas.