Rat zvezda 1Foto: Medija centar

Na izmaku druge decenije XXI veka gotovo polovina stanovništva u Srbiji funkcionalno je nepismena u smislu upotrebe savremenih tehnologija. Svejedno, Srpska akademija nauka i umetnosti je inicirala „ciklus koji će se baviti srpskim pitanjem od 19. do 21. veka“. Ako smo u cikličnom vrtlogu ponavljanja svakoga tragičnog iskustva, i svake stupidne odluke, u „sledećih godinu do dve“, kako je najavljeno, ingeniozna zamisao koja ne namerava da promeni svoj opšti pogled na svet, trebalo bi da nas ponovo vrati u pećinsko doba međunarodne izolacije i društvenog kolapsa.

Miloševićev govor na Gazimestanu 1989. bio je politička instrumentalizacija upravo Akademijinog Memoranduma. Ni danas, nijedna ljudska žrtva navodno nije vredna zamisli tog dokumenta. Krvavi raspad Jugoslavije koji je uništio živote svih, i onih koji su preživeli, bio je konkretno zaveštanje jedne političke generacije koja je rušenje Berlinskog zida posmatrala s pogrešne strane barijere između političkog varvarstva i demokratske civilizacije.

U najboljem slučaju, novi Memorandum postaće samo poluga predizborne kampanje. Vučiću je SANU verovatno manje važna od njegovih medija, teorija zavera, botovanja, najava atentata i ratova. Štaviše su mu korisnije ove kolone ludaka u parapolitičkim i pornografskim pričaonicama, jer Srbija životari uz Pink i RTS. On će umeti da i novo razmatranje „srpskog pitanja od 19. do 21. veka“ utopi u navedene sadržaje. Mi se danas suočavamo sa zatiranjem upravo one političke manjine koja smatra da je „pitanje“ zatvoreno evropskim ujedinjenjem, ili, na poleđini te stvarnosti, u danima Srebrenice, kad je Memorandum realizovan ljudskom tragedijom spakovanom u svega nekoliko dana. Ili u Oluji koju vlast i memorandumske elite jedva čekaju svakog leta.

Evropa je šengenskim prostorom izbrisala ne samo granice koje razdvajaju države, nego i granice među nacijama. Srbija se ugovorno obavezala da će otvarati i zatvarati 35 poglavlja u pregovorima sa EU, EU se ugovorno obavezala da će Srbiju integrisati. Pregovori nude konkretan i elastičan okvir reformi svih sektora administracije i društvenih odnosa. Trenutno ne postoji slična ponuda Rusije ili Kine, kako da sprovodimo vladavinu prava, uredimo infrastrukturu, oslobodimo medije, definišemo društvene prioritete.

Aktuelni pogranični spor Hrvatske i Slovenije opomena je, da se raspad Jugoslavije mora okončati jedinstvenim paketom reformi i integracije. Svaka alternativa evropskoj integraciji bivše Jugoslavije pretnja je ne samo regionalnom, nego i opštem evropskom jedinstvu. Međutim, politička manjina koja zahteva ubrzanu realizaciju pregovora sa EU, jedina je u potpunosti obespravljena politička manjina u Srbiji koja ipak uspeva da manjine toleriše pod stranim pritiscima i u političkim trgovinama. Dok je usisavao evropsku opoziciju Vučić je postepeno ostajao bez podrške za bilo kakvu hrabru i racionalnu odluku. Memorandumskim pokličima memorandumska opozicija je obesmislila i uništila građanske proteste.