Dvadeset filmova 2020. godine (prvi deo)

U skladu sa svojom kompleksnom prirodom, Japanci domaću kinematografiju dele ili po stotinama žanrova i podvrsta, ili na binaran način, gde su „đidaigaeki“ filmovi čija se radnja odvija u istorijskom periodu, a „gendaigeki“ filmovi čije se priče dešavaju u sadašnjosti.