Rad REM-a oslobađa

Da li je kukasti krst na zgradi u kojoj obitava član REM-a nacrtao besni građanin ili građanka, možda – što je manje bitno – član/ica neke od opozicionih političkih organizacija? Ili je bio u pitanju inteligentni unutrašnji rad, inspirisan paljenjem Rajhstaga početkom 1933. godine?