Gornji govor i donji govor

Postoji jedna dobra, „narodski“ blago skaredna definicija verbalnog neizdrža, onog stanja kada se nešto mora izreći, pa kud puklo da puklo. Kaže se, dakle, da bi neko „na dupe progovorio“.