Jedan što neće u Rovinj

Nikada u Hrvatskoj nema toliko Srba koliko ih ima leti. Leto je vreme kada mnogi Srbi idu u Rovinj, osim onog jednog, koji ide u Jasenovac. Dobro de, ne ide, ali hteo bi da ide. Ili bi hteo da verujemo da hoće da ide. Ili pokušava da ide, zaleće se da krene znajući da neće moći da stigne, ali u tome i jeste gvint. Ne treba njemu da ode u Jasenovac, nego mu treba da krene u Jasenovac, pa da ga onda zaustave. Suština njegovog puta u Jasenovac je da ne stigne u Jasenovac.