Dvanaest stolica

Ideje naše, benzin vaš.
(Ostap Bender)
– Halo, Volođa, zdravstvuj! Kak ti? Kak ženščina, deca, Šojgu? Eh, moj daragoj Volođa, često ja dumaju o tebja i našoj družbi… Kad smo ono s Bajatuškom u Ruski Krstur hodil… Šta kažeš? Sankcinuške? Njet, njert, kakve crne sankcinuške, ne dolazi u obzirušku…