Maks Veber

Ime Maksa Vebera treba izgovarati sa posebnom vrstom poštovanja. Kao, na primer, kad se pozivate na Nila Janga. Jer ono što je Nil Jang za rokenrol, to je Maks Veber za razumevanje društvene i političke situacije u kojoj se nalazite. Samo ga treba pažljivo čitati.