Blistavo i strašno: Bekim Fehmiu i Branka Petrić

Beograd je u bivšoj Jugoslaviji bio grad koji je privlačio mlade različitih vera i nacija.