Dunav nas spaja

Južnonemački grad Ulm, poznat po katedrali sa najvišim crkvenim tornjem na svetu, zajedno sa svojim neposrednim susedom – Novim Ulmom, broji oko 200.000 stanovnika.