Stupivši najpre sasvim sam na scenu u uvodnoj kompoziciji večeri – „Duboki Do“ Ivane Stefanović, Nebe Ignjatović demonstrira sobom samim sve vrline susreta idealnog dela i njegovog idealnog tumača. Krećući se dakle pozornicom kao šaman dok pevuši na beatles-eskni način stihove Voltera de la Mara, on se prihvata svog kontrabasa sa zvončićima okačenim o vrh vrata instrumenta, „štakolončela“ sa zvukom nalik neobičnoj, egzotičnoj dalekoistočnoj radilici tonova, a tu su i klavir, „mbira“ i još štošta u elektronskom ambijentu ovog izuzetnog dela.

No, kada se ansambl Secondhanders odmah zatim pridruži tako već započetoj avanturi žive muzike i postojećeg zvukovlja uopšte, bićete od starta oduševljeni ovim pravim teatrom glasova pride, naročito u početnoj „Words of the day“ (Svakodnevne reči), sa svojim damama ispod impresivnih frizura, koje proizvode nešto kao urbani plemenski ritam, da bi ubrzo svojim „pravim“ instrumentima otišle još i dalje u društvu svojih scenskih Seconhanders kavaljera. Bili su tu, sve u svemu, Nebojša Ignjatović (autor projekta, kontrabas, vokal, klavir, mbira, štakalina), Aleksandra Stanić (viola, vokal), Julijana Marković (violončelo, vokal), Gorana Ćurgus (harfa), Jugoslav Hadžić (harmonika) i gosti ansambla Luka Ignjatović (saksofon) te beatboxer Marko Stojanović – Luis. I još Bob Dilan sa svojim: „Because something is happening here / But you (still) don’t know what it is / Do you, Mister Jones?“, tango, karipski ritmovi,Vilijam Blejk, „Lucy in the Sky with Diamonds“ i sve vrlo žustro! Kakvi samo predivni muzičari i ličnosti borave među nama.

Drugi deo programa u znaku je kompozicije „Sounds of Mama Duna“ (Zvuci mama Dune) Dragane Jovanović, koja donosi duhove i dahove reke i njihovog praćakanja, oličenih u horu Ars Divina pod upravom Ivana Markovića naspram vrcave kapricioznosti Secondhandersa, odnosno u uzajamnom doticanju drevnog etno pevanja Ane Živčić i beatbox grmljavine Marka Stojanovića – Luisa, a zatim i sa autorkom koja bućka po vedru vode, upotpunjujući ovu sagu o Dunavu koji dobija ženske atribute u vremenskom totalu od pradavnina do britke sadašnjice.

Plus Epilog večeri sa delima Anice Sabo „Nikomur ne povem“ i Roberta Koena „Sleep, Little Baby, Sleep“ (Hor Ars Divina, Nevena Glišić – flauta, Jelena Dimitrijević – violina, Aleksandra Milanović – violina, Atila Sabo – viola, Filip Milinković – violončelo) za laku i nadahnutu noć. Veče izvrsnih užitaka iz pr(a)ve ruke.