Slaviša Kokeza: „Uzbunjivač“

Za nekih dvadesetak godina, možda, kad Srbija bude u EU, pitanje Kosova trajno rešeno, a vojna neutralnost Srbije postane ekskluziva kao nesvrstanost, podsetiće se pokoljenja kako je ove 2018. jedan čovek raskrinkao kriminalnu organizaciju koja je žarira i palila planetom.