– Raduje nas, što smo prilikom pregovora uspeli da se izborimo da socijalni program bude sastavni deo kupoprodajnog ugovora – kaže za Danas predsednik JSO NIS Goran Takić. – Nema otpuštanja radnika do kraja 2012. godine, a novi većinski vlasnik obavezao se da će zarade rasti u skladu sa zvanično priznatom inflacijom i ugovorili smo da svako ko želi da ode ili nakon četiri godine postane tehnološki višak dobije otpremninu od 750 evra po godini staža.

Rukovostvo sindikata naftne kompanije unelo je i odredbu u socijalni program po kojoj je trebalo da plate prilikom preuzimanja porastu svima 15 posto, ali ovo, kako kaže Takić, zbog teške finansijske situacije u kojoj se nalazi NIS nije ostvareno. Ipak, aprilske zarade biće jednokratno povećane 15 posto, a od sredine maja trebalo bi da stupi na snagu novi Pravilnik o nagrađivanju, koji će uvesti varijabilno nagrađivanje od 15 posto, za one koje ostvaruju vrhunske rezultate.

-Uspeli smo da se izborimo da svim radnicima novi poslodavac otpiše zajmove za zimnicu, ogrev i udžbenike koji su uzeli u prošloj godini – ističe Takić- Sa poslodavcima pregovaramo i o metodi utvrđivanja varijabilne stimulacije od 15 posto, a biće individualni i grupni kriterijumi. Varijabila bi trebalo da se isplaćuje kvartalno. Na osnovu zakona tačno 24.890 sadašnjih i bivših radnika NIS stekli su pravo na besplatne akcije. Nominalna vrednost akcije je 200 evra po godini staža, ali ovde važe samo godine rada u NIS.

Sa prodajom akcija ne treba žuriti

– Još oko pet miliona građana Srbije prijavilo se za akcije javnih i državnih preduzeća. Do 10. avgusta ove godine svi akcionari trebalo bi da budu upisani u knjige, ali zbog obima posla verujemo da će upis kasniti nekoliko meseci. Zaposleni i biši zaposleni imaju ukupno 4,4 odsto akcija, a građani 15 odsto akcija od celokupne vrednosti firme. One će biti na tržištu dve godine nakon upisa u akcijske knjige. Gaspromnjeft će imati pravo da ih prvi otkupi, ali ne po ceni manjoj od cene koju su platili Vladi Srbije. Ukoliko ne postignu dogovor sa akcionarima, akcije će se naći na berzi. Smatram da ne treba žuriti sa njihovom prodajom, jer će vrednost NIS nakon 2012. godine sigurno porasti, a akcije su nasledive.