P { margin-bottom: 0.21cm; } Kako smo ostali bez odgovora, 4.05.2016. telefonski smo pozvali kabinet sekretara i zamolili da nas primi na razgovor, što se do danas nije dogodilo – zato sa delom navoda upoznajemo javnost.

Nepotizam, klijentelizam i privatizacija budžeta

1. Autoistorizujući vlastitu vladavinu kućom, proslavu jubileja 50 godina MSUV direktorka Sanja Kojić Mladenov iskoristila je za lični marketing – uz neprimeren način rukovanja umetničkim fondom, mnoštvo dezinformacija i falsifikovanih činjenica o čemu je opširno pisano u tekstu Jubilej i posledice.

2. Iz Izveštaja o realizaciji Programa rada MSUV za 2015. vidljivo je da su tokom 2015. direktorka Sanja Kojić Mladenov i Svetlana Mladenov realizovale ukupno 21 programsku aktivnost, to jest dve trećine programa ustanove!

Direktorka Kojić Mladenov realizovala je 8 izložbi, dok je koleginica Mladenov u prvih devet meseci (do penzionisanja) realizovala 7 izložbi, 4 prezentacije i predavanja, 2 stručna seminara uz 1 izložbu koja je prebačena u 2016. U istom periodu ostalih šest kustosa Muzeja, kao i konzervator i producent (koji takođe obavljaju kustoske poslove ?!) ukupno su realizovali 8 izložbi!

Slična praksa primetna je i u ranijem periodu (zbog čega je 2014. kustos Dragomir Ugren bojkotovao program ustanove).

3. Od postavljenja na mesto direktorke kompletnu međunarodnu i regionalnu saradnju MSUV direktorka je koncipirala ISKLJUČIVO na izložbama koje su realizovale kustoskinja Svetlana Mladenov i direktorka Sanja Kojić Mladenov. Kao primer kako to izgleda navodimo izložbu Prigušena egzistencija – Savremena umetnička scena Srbije pokazanu na Tajvanu, Košicama i u Banjaluci, na kojoj se kao izlagač svaki put pojavljuje i umetnik Stevan Kojić (inače suprug direktorke Kojić Mladenov, odnosno zet koleginice Mladenov), kao i umetnik – član Upravnog odbora koji izabrao direktorku MSUV?!

4. U Programu rada za 2016. direktorka Sanja Kojić Mladenov sebi je predvidela 4 izložbe i 1 monografiju koju će realizovati zajedno sa penzionisanom koleginicom Svetlanom Mladenov koja, pored monografije, treba da realizuje i 1 izložbu.

U projektovanom budžetu ustanove (ukupno 3.641, 200.00) programi koje će realizovati direktorka Sanja Kojić Mladenov i Svetlana Mladenov zauzimaju 1.783.200 dinara, dok projekti svih ostalih kustosa, konzervatora i producenta MSUV (koji ima čak 4 projekta) zajedno koštaju 1.858.000 dinara.

5. Vladavina Sanje Kojić Mladenov obeležena je i sistematskim ignorisanjem, marginalizovanjem i zaobilaženjem institucije Stručnog saveta koji se tokom 2015. sastao samo dva puta, a u 2016. još nijednom – iako potreba za istim itekako postoji!

6. Tokom mandata Sanje Kojić Mladenov od donedavno 7 (danas 5) kustosa u članstvu Upravnog odbora MSUV nije bio zastupljen nijedan. Jedini član Nadzornog odbora je producent Muzeja, koji po ovlašćenjima direktorke koordinira trošenjem budžetskih sredstava – a potom i vrši nadzor nad utroškom istih (!?). U komisijama za javne nabavke takođe sede članovi Upravnog i Nadzornog odbora iz kuće (?!)…

7. U MSUV godinama se održava i komercijalna manifestacija Noć muzeja , za čiju realizaciju je opet zadužena koleginica Svetlana Mladenov – koja se, istovremeno, pojavljuje i kao predstavnica Asocijacije za vizuelnu umetnost i kulturu VISART, koja je bila izvršni organizator iste (?!).

Dezinformacije, poluinformacije i obmane javnosti

1. Direktorka navodi i da je 2013. osnovala Centar za intermedijsku i digitalnu umetnost , kao i Centre za film, video i fotografiju , te Centar za arhitekturu i urbanističko planiranje , odnosno Zbirku dizajna i Odsek za izdavačku delatnost i dizajn. Uz nejasnoću čime se ovi Centri kao posebne organizacione jedinice (svi sa po jednim zaposlenim) bave, i ova informacija je falsifikat pošto (izuzev Centra za intermedijsku i digitalnu umetnost , kojim rukovodi direktorka) u važećem Statutu, i u Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta ništa od navedenog ne postoji (?! ).

2. Dominantan programski udeo koleginice Mladenov u Izveštaju je ponekad maskiran falsifikatima poput onog da je projektom Mreža zbirki savremene umetnosti u Vojvodini – matična služba (ukoliko je takav projekat uopšte postojao) i seminarom Zbirke savremene umetnosti u Vojvodini Svetlana Mladenov rukovodila zajedno sa Dragomirom Ugrenom – koji je tačnost navedenog osporio demantijem upućenom Muzeju, gde eksplicitno tvrdi da ništa nije radio u saradnji sa Svetlanom Mladenov, niti je sa njom rukovodio bilo kojim „projektom“ (!?).

Nerealizovani projekti

Impresivan je i broj nerealizovanih publikacija za koje su odobrena značajna sredstva (za deo njih obavljene su i javne nabavke i sredstva, pretpostavljamo, uplaćena štamparijama).

Od 2013. nisu realizovane sledeće publikacije: 1. Sanja Kojić Mladenov, Situacije: Instalacije u Vojvodini; 2. Sanja Kojić Mladenov, Bogdanka Poznanović (u pripremi); 3. Svetlana Mladenov, Osamdesete: Postmoderna u Vojvodini (1976-1990); 4. Svetlana Mladenov, Ne-izolovani prostor ; 5. Svetlana Mladenov, Projekat Regionalno – univerzalno (5 javnih prezentacija-predavanja)…6. Gordana Nikolić, Aleksandar Davić, Tehnologija narodu: Film i video u Vojvodini; 7. Sava Stepanov, Istorija fotografije u Vojvodini…

Iako smo se uglavnom bavili odnosom prema struci i onim što nije realizovano – predmetom analize i retro(spektivnog) sagledavanja moglo bi biti i ono što je realizovano kao i projekti koji zahvaljujući ličnim odlukama direktorke Kojić Mladenov, nisu ni bili uvršteni u Program MSUV.

Nebojša Milenković, viši kustos MSUV

mr Suzana Vuksanović, muzejska savetnica MSUV