Fišerova objašnjava pobedu nad nasiljem 1

Razmišljamo o knjizi koja treba da nastane od njih. Ja pogledam u svoje beleške i kažem: Radi se o pobedi nasilja. A Žanet ponavlja: Da, zaista, radi se o pobedi nad nasiljem. I tek onda shvatam da sam ja mislila pobeda nasilja, a Žanet je mislila pobeda nad nasiljem Potcenila sam proces koji se stvarno odigrao od početka mog rada do danas.

Pobeda nad nasiljemje ispravno, jer ja sam pobedila. To je pobeda nad nasiljem i duga priča koju će Žanet sad objasniti. I to je dobro – objašnjava Marina Abramović zašto postoji knjiga Susret psihoanalitičarke i Marine Abramović Žanet Fišer, a Geopoetika je objavljuje pred otvaranje velike izložbe ove umetnice u beogradskom Muzeju savremene umetnosti, u prevodu s nemačkog Tijane Tropin. Žanet Fišer je od 1986. frojdovska psihoanalitičarka u Cirihu.

Ona se intenzivno bavi pitanjem nasilja, moći i nemoći. Bila je kurator izložbi koje su se bavile tim temama i snimila je dva dokumentarna filma. Autorka je knjige Strah – od njega se moramo plašiti (Štremfeld, Frankfurt na Majni / Bazel 2018).