Tada me je taj film šokirao, pošto je u mojoj glavi najveći broj ljudi dolazio preko Sredozemnog mora. Onda je 2015. pokazala u kolikoj meri je Srbija deo cele tužne priče sa biznisom krijumčarenja izbeglica. Mnogi ljudi pomagali su putnicima, izbeglima. Veliki broj izbeglica koji su u Srbiju došli 1990-ih a neki bili i sprovedeni na Kosovo 1999, ponovo su osetili na svojoj koži izbeglički jad i bedu. A sada dolaze nove izbeglice. Nove tragedije. Nove nade i razočaranja. No, ti novi ljudi ne govore srpski i imaju tamniju boju kože. Može li im se verovati?

Ovo su reči Rastislave Mirković, koja je sa nemačkog na srpski prevela knjigu Pod istim krovom. Sirijac i Nemac pripovedaju Amira Baitara i Heninga Zusebaha, koju je upravo objavio Clio. Knjiga govori o nemačkoj porodici Heninga Zusebaha koja je prihvatila Amira Baitara, studenta izbeglicu iz Sirije, a autori pišu o zajedničkom životu tokom šest meseci, kada su se zajedno prilagođavali učeći o običajima jedan od drugog. Knjiga je dirljiva, duhovita i tužna, ali pre svega govori o neophodnosti suživota Zapadnjaka i izbeglica sa Istoka, gonjenih strašnom nesrećom što je zadesila njihove zemlje.

Rastislava Mirković je knjigu i prevela, i upustila se u neobični poduhvat: u traganju za novcem kako bi knjiga bila objavljena animirala je, zajedno sa autorima, mnogo ljudi dobre volje a sama se, sa svojim desetogodišnjim sinom Isidorom Kobilarovim, duboko preživljavajući tu priču o izbeglištvu i prijateljstvu, upustila u biciklistički projekat Pedaliranje. NJih dvoje biciklima su prešli 1.200 kilometara – od Nemačke do Srbije, do Novog Sada, a taj je poduhvat nazvan je Četiri točka za jednu knjigu. Prevoditeljka svoj angažman oko knjige objašnjava time što je u odnosu prema izbeglicama prepoznala autoritarne i patrijarhalne modele ponašanja koji često prouzrokuju nesporazume. „Nije moguće prilagoditi samo pridošlicu a da se ništa ne promeni i kod domaćina. Za takvu vrstu upoznavanja treba imati ne samo volje nego i energije, znati ko si – što mnogima nedostaje“.

Knjiga Pod istim krovom značajna je jer se na projektu njenog štampanja okupilo mnoštvo dobrih ljudi, a njihova iskrena empatija, posle čitanja priče o prijateljstvu izbeglice i domaćina, ne može da ne bude pozitivno zarazna. A to je već korak bliže međusobnom razumevanju ljudi.